[|-|]/Images/Gallery/ong-nguyen-van-thuong-dai-dien-direct-assesstment-services-das-trao-chung-nhan-iso-cho-ong-doan-van-phuong-tong-giam-doc-tap-doan-flc-74201343057am.jpg[-]Ông Nguyễn Văn Thường, đại diện Direct Assesstment Services (DAS) trao chứng nhận ISO cho ông Doãn Văn Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.[|-|]/Images/Gallery/sau-hon-1-nam-trien-khai-thuc-hien-dau-thang-72012-das-da-to-chuc-danh-gia-va-cong-nhan-he-thong-quan-ly-cua-flc-phu-hop-voi-nhung-yeu-cau-cua-tieu-chuan-he-thong-iso-9001-2008-74201343209am.jpg[-]Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đầu tháng 7/2012, DAS đã tổ chức đánh giá và công nhận hệ thống quản lý của FLC phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001: 2008.[|-|]/Images/Gallery/sau-gan-5-nam-phat-trien-mo-hinh-cong-ty-co-phan-quan-ly-tu-co-dien-chuyen-sang-doi-moi-nang-dong-va-sang-tao-flc-da-hoan-tat-viec-he-thong-hoa-he-thong-quan-tri-va-xay-dung-doi-ngu-nhan-su-74201343525am.jpg[-]Sau gần 5 năm phát triển mô hình công ty cổ phần, quản lý từ cổ điển chuyển sang đổi mới, năng động và sáng tạo, FLC đã hoàn tất việc hệ thống hóa hệ thống quản trị và xây dựng đội ngũ nhân sự.