[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-va-bo-truong-bo-tu-phap-ha-hung-cuong-trao-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-cho-lanh-dao-smic-trong-ngay-ky-niem-10-nam-thanh-lap-ngay-27112011-732013102259am.jpg[-]Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo SMiC trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập, ngày 27/11/2011.[|-|]/Images/Gallery/gap-mat-bao-chi-cong-bo-viec-don-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-va-ky-niem-10-nam-thanh-lap-cong-ty-luat-smic-732013102433am.jpg[-]Gặp mặt báo chí công bố việc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Luật SMiC.[|-|]/Images/Gallery/smic-da-vinh-du-don-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-nhung-thanh-tuu-noi-bat-trong-hoat-dong-10-nam-qua-732013102625am.jpg[-]SMiC đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những thành tựu nổi bật trong hoạt động 10 năm qua.[|-|]/Images/Gallery/ong-uong-chu-luu-pho-chu-tich-quoc-hoi-tham-du-buoi-le-732013102703am.jpg[-]Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội tham dự buổi lễ.[|-|]/Images/Gallery/ong-trinh-van-quyet-chu-tich-tap-doan-flc-kiem-tong-giam-doc-cong-ty-luat-smic-doc-dien-van-khai-mac-732013102748am.jpg[-]Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC kiêm Tổng giám đốc Công ty Luật SMiC đọc diễn văn khai mạc.[|-|]/Images/Gallery/ong-do-ngoc-thinh-tong-thu-ky-lien-doan-luat-su-viet-nam-danh-gia-ve-hoat-dong-cua-smic-trong-10-nam-qua-732013102813am.jpg[-]Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá về hoạt động của SMiC trong 10 năm qua.[|-|]/Images/Gallery/bo-truong-bo-tu-phap-ha-hung-cuong-cong-bo-ve-viec-trao-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-732013102848am.jpg[-]Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, công bố về việc trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-phat-bieu-chuc-mung-cong-ty-luat-smic-732013102911am.jpg[-]Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phát biểu chúc mừng Công ty Luật SMiC.[|-|]/Images/Gallery/tu-phai-qua-ong-ha-hung-cuong-bo-truong-bo-tu-phap-ong-uong-chu-luu-pho-chu-tich-quoc-hoi-ong-trinh-van-quyet-chu-tich-flc-kiem-tong-giam-doc-cong-ty-luat-smic-732013103018am.jpg[-]Từ phải qua: Ông Hà Hùng Cường, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC kiêm Tổng giám đốc Công ty Luật SMiC.[|-|]/Images/Gallery/tu-trai-qua-ong-tran-dinh-nha-pho-chu-nhiem-uy-ban-quoc-phong-an-ninh-cua-quoc-hoi-va-thu-truong-bo-xay-dung-nguyen-tran-nam-732013103118am.jpg[-]Từ trái qua: ông Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam.[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-quoc-hoi-bo-truong-bo-tu-phap-thu-truong-bo-cong-an-le-quy-vuong-va-thu-truong-thuong-truc-bo-tu-phap-hoang-the-lien-chuc-mung-ban-lanh-dao-cong-ty-luat-smic-732013103255am.jpg[-]Phó chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên chúc mừng ban lãnh đạo Công ty Luật SMiC.[|-|]/Images/Gallery/chu-tich-flc-va-pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-732013103404am.jpg[-]Chủ tịch FLC và Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.