[|-|]/Images/Gallery/pho-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-trao-danh-hieu-hang-luat-tieu-bieu-2012-cho-luat-su-trinh-van-quyet-chu-tich-flc-tong-giam-doc-cong-ty-luat-smic-732013101152am.jpg[-]Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Hãng Luật tiêu biểu 2012 cho luật sư Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC, Tổng giám đốc Công ty Luật SMiC.[|-|]/Images/Gallery/nam-2012-danh-hieu-hang-luat-va-luat-su-tieu-bieu-duoc-bo-tu-phap-trao-cho-10-to-chuc-5-ca-nhan-duoc-binh-chon-732013101430am.jpg[-]Năm 2012, danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu được Bộ Tư pháp trao cho 10 tổ chức, 5 cá nhân được bình chọn.[|-|]/Images/Gallery/theo-do-cong-ty-luat-smic-duoc-binh-chon-danh-hieu-hang-luat-tieu-bieu-va-thac-sy-luat-su-trinh-van-quyet-nhan-giai-luat-su-tieu-bieu-nam-732013101651am.jpg[-]Theo đó, Công ty Luật SMiC được bình chọn danh hiệu Hãng Luật tiêu biểu và Thạc sỹ, luật sư Trịnh Văn Quyết nhận giải Luật sư tiêu biểu năm.