[|-|]/Images/Gallery/ngay-76-tap-doan-flc-chinh-thuc-khai-truong-chi-nhanh-tphcm-tai-tang-14-phong-6-khu-van-phong-vincom-center-so-72-le-thanh-ton-va-47-ly-tu-trong-quan-1-73201385612am.jpg[-]Ngày 7/6/2012, Tập đoàn FLC chính thức khai trương chi nhánh Tp.HCM tại tầng 14 phòng 6, Khu văn phòng Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, quận 1.[|-|]/Images/Gallery/viec-dua-vao-hoat-dong-chi-nhanh-tphcm-nham-bao-dam-cung-cap-tron-goi-cac-san-pham-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-flc-den-khach-hang-tai-tphcm-va-khu-vuc-phia-nam-73201385833am.jpg[-]Việc đưa vào hoạt động Chi nhánh Tp.HCM nhằm bảo đảm cung cấp trọn gói các sản phẩm – dịch vụ chuyên nghiệp của FLC đến khách hàng tại Tp.HCM và khu vực phía Nam.[|-|]/Images/Gallery/va-thuc-hien-chien-luoc-mo-rong-quy-mo-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-tap-doan-73201385953am.jpg[-]Và thực hiện chiến lược mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.