[|-|]/Images/Gallery/khai-bien-co-so-dao-tao-cua-truong-cao-dang-nghe-flc-ngay-8012013-tai-toa-nha-flc-landmark-tower-73201384136am.jpg[-]Khai biển cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng Nghề FLC ngày 8/01/2013 tại tòa nhà FLC Landmark Tower.[|-|]/Images/Gallery/vu-truong-vu-to-chuc-tong-cuc-day-nghe-dinh-van-son-doc-quyet-dinh-thanh-lap-truong-cao-dang-nghe-flc-73201384204am.jpg[-]Vụ trưởng Vụ tổ chức Tổng cục dạy nghề Đinh Văn Sơn đọc quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề FLC.[|-|]/Images/Gallery/thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nguyen-ngoc-phi-trao-quyet-dinh-thanh-lap-truong-cao-dang-nghe-flc-cho-ts-le-dinh-vinh-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-truong-73201384258am.jpg[-]Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề FLC cho TS. Lê Đình Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường.[|-|]/Images/Gallery/pgsts-nguyen-van-thanh-hieu-truong-truong-cao-dang-nghe-flc-73201384321am.jpg[-]PGS.TS Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề FLC.[|-|]/Images/Gallery/ts-le-dinh-vinh-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-truong-cao-dang-nghe-flc-73201384359am.jpg[-]TS. Lê Đình Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Nghề FLC.[|-|]/Images/Gallery/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-vien-quan-ly-va-phat-trien-chau-a-73201384549am.jpg[-]Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Quản lý và Phát triển châu Á.[|-|]/Images/Gallery/thu-truong-nguyen-ngoc-phi-nhac-nho-va-chi-dao-cbcnv-nha-truong-chu-y-dam-bao-hoat-dong-theo-dung-tieu-chi-da-dat-ra-dam-bao-tot-nhat-chat-luong-day-va-hoc-73201384659am.jpg[-]Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi nhắc nhở và chỉ đạo CBCNV nhà trường chú ý đảm bảo hoạt động theo đúng tiêu chí đã đặt ra, đảm bảo tốt nhất chất lượng dạy và học...[|-|]/Images/Gallery/thu-truong-nguyen-ngoc-phi-va-lanh-dao-cac-co-quan-chuc-nang-tham-quan-he-thong-co-so-vat-chat-dao-tao-cua-nha-truong-73201384734am.jpg[-]Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi và lãnh đạo các cơ quan chức năng tham quan hệ thống cơ sở vật chất đào tạo của nhà trường.[|-|]/Images/Gallery/trong-nam-2013-truong-cao-dang-flc-du-kien-se-tuyen-sinh-tren-17-nganh-nghe-dao-tao-voi-so-luong-sinh-vien-xap-xi-1000-nguoi-73201384851am.jpg[-]Trong năm 2013, Trường Cao đẳng FLC dự kiến sẽ tuyển sinh trên 17 ngành nghề đào tạo với số lượng sinh viên xấp xỉ 1000 người.[|-|]/Images/Gallery/du-kien-se-tang-len-2000-sinh-vien-trong-nam-2014-trong-so-do-co-nhung-nganh-nong-va-du-bao-co-nguon-cau-lon-nhu-thuong-mai-dien-tu-quan-tri-khach-san-ke-toan-doanh-nghiep-73201385028am.jpg[-]Dự kiến sẽ tăng lên 2000 sinh viên trong năm 2014. Trong số đó, có những ngành nóng và dự báo có nguồn cầu lớn như thương mại điện tử, quản trị khách sạn, kế toán doanh nghiệp...