[|-|]/Images/Gallery/tong-giam-doc-flc-doan-van-phuong-don-nhan-bang-khen-tu-thu-truong-bo-xay-dung-chu-tich-hiep-hoi-bat-dong-san-viet-nam-nguyen-tran-nam-73201380154am.jpg[-]Tổng giám đốc FLC Doãn Văn Phương đón nhận bằng khen từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam.[|-|]/Images/Gallery/day-la-phan-thuong-dong-vien-tinh-than-ve-su-no-luc-co-gang-cua-tap-the-can-bo-nhan-vien-cua-flc-group-trong-suot-nam-2012-73201380845am.jpg[-]Bằng khen được trao cho 21 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc, trong chương trình Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.[|-|]/Images/Gallery/day-la-phan-thuong-dong-vien-tinh-than-ve-su-no-luc-co-gang-cua-tap-the-can-bo-nhan-vien-cua-flc-group-trong-suot-nam-2012-73201381451am.jpg[-]Đây là phần thưởng động viên tinh thần về sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên của FLC Group trong suốt năm 2012.